Plan politique vélo à Aarschot

Politique, administration, association cycliste, parlement vélo et police locale autour de la table pour un nouveau plan politique vélo.

We begeleiden de stad Aarschot bij de opmaak van hun Fietsbeleidsplan. Het proces wordt inhoudelijk begeleid door een werkgroep waarin behalve de stad, de politie ook leden van het Fietsparlement en de Fietsersbond zetelen. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor een verruimde Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) die de voorstellen inhoudelijk zal beoordelen en waardoor het Fietsbeleidsplan beter wordt geïntegreerd in andere organisaties en beleidsdomeinen. Ook de bevolking wordt betrokken via online participatie. In het Fietsbeleidsplan komt de rijdende fiets, de stilstaande fiets en stimuleringsmaatregelen aan bod. Voor de rijdende fiets leggen we de focus op routes van groot belang. Dit zijn routes waar men de hoogste fietsintensiteiten kan verwachten. Behalve terreinbezoeken, baseren we ons op gerichte fietstellingen en niet te vergeten de uitgebreide terreinkennis van de leden van de werkgroep en de verruimde GBC.


politique vélo


Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Hélène Ziane
M: helene@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Gestion du programme "Tour de Force"

Le rassemblement des acteurs de la politique cyclable des Pays-Bas assure un programme national ayant...
Lire plus

Workshop et publication approfondie sur les rues cyclables

De nouvelles connaissances pour le Fietsberaad Vlaanderen
Lire plus

PCM Dronten

Fort du point de vue du contenu, associé à des objectifs plus larges et en collaboration avec toutes...
Lire plus

Exemple de MOBER’s : la maison provinciale d’Anvers

Réalisation de divers MOBER’s et de mobiscans pour évaluer l’impact en termes de mobilité de nouveaux...
Lire plus

Vélos partagés à Anvers

En 2009, nous avons contribué au lancement réussi des « Antwerpse Velo’s »
Lire plus

Bornes électriques à Amstelveen / Aalsmeer

Règlementation pour faciliter l’usage des voitures électriques
Lire plus

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.